แชร์ลิงก์เรียกเก็บเงิน

เปลี่ยนแชทเป็นช้อป สำหรับร้านค้าออนไลน์ รับเงินง่ายๆ
เพียงแชร์ลิงก์เรียกรับชำระเงินจากลูกค้า ผ่านช่องทาง
Social Media ต่างๆก็พร้อมปิดการขายได้ทันที