ค่าธรรมเนียม

ช่องทางรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม vat 7%)
Thai QR
1% (ขั้นต่ำ 3 บาท)
Credit Card
พร้อมให้บริการเร็วๆนี
WeChat Pay
1% (ขั้นต่ำ 3 บาท)
Alipay
1% (ขั้นต่ำ 3 บาท)