นโยบายการใช้งาน

https://linkpayqr.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการด้านบริการการรับชำระเงิน ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม แต่ “คุกกี้” จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้ ในส่วนของ เว็บไซต์ https://linkpayqr.com มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อตรวจสอบว่าเคยมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่เท่านั้น เพื่อตรวจสอบว่าเคยมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่เท่านั้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีความประสงค์แจ้งให้ทราบว่า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง วิดีโอ ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากบุคคลใด มีการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร ทุกรูปแบบ โดยไม่ได้อนุญาตจากทางบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่ได้กระทำการละเมิดสิทธิ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การติดต่อกับ เว็บไซต์ https://linkpayqr.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลง และนโยบายฉบับนี้ เว็บไซต์ https://linkpayqr.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ https://linkpayqr.com โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ https://linkpayqr.com ติดต่อเรา